Wszyscy tworzymy społeczeństwo

Luty 14th, 2013

Każdy człowiek wchodzi w skład dużej grupy- społeczeństwa. Przynależność do danej społeczności jest uwarunkowana od wielu czynników, na niektóre z nich mamy wpływ my sami, na inne zaś nie. O społeczeństwie można mówić w wielu kategoriach. Jednym z czynników warunkujących przynależność do danego społeczeństwa jest pochodzenie. I tak oto wszyscy tworzymy dużą grupę- społeczeństwo polskie. Od innych społeczeństw wyróżnia nas jednak nie tylko pochodzenie, ale również wiele innych różnic- kultura, wspólne terytorium, wspólna tożsamość. Każde społeczeństwo, w tym również i społeczeństwo polskie posiada swoją odrębność, która pozwala odróżnić członka danego społeczeństwa od członków innych społeczeństw. W społeczeństwie zachodzą różne zjawiska i tendencje, a ich badaniem zajmuje się dziedzina nauki, jaką jest socjologia. Cechy, jakich nabiera dane społeczeństwo nie są jednolite- nie każdy Polak jest taki sam ii ma te same preferencje, choć wszyscy przecież należymy do społeczeństwa polskiego.

Społeczeństwo polskie

Luty 12th, 2013

Społeczeństwo jest pewną grupą, odznaczającą się swego rodzaju odrębnością, pozwalającą rozróżnić daną społeczność od innych społeczności. Społeczności można tworzyć, używając różnych kategorii, jednak jedną z najbardziej oczywistych jest narodowość i pochodzenia. Idąc tym śladem, stwierdzamy, iż wszyscy tworzymy pewną odrębną grupę, jaką jest społeczeństwo polskie. W skład tego społeczeństwa wchodzą wszyscy Polacy. I choć każdy z nas jest inny, to jednak na przestrzeni lat i pewnych zdarzeń, w mentalności ludzi tworzy się pewien wzór i charakter społeczeństwa polskiego. Krótko mówiąc, cała społeczność polska nabiera pewnych cech i opinii, z którymi kojarzony jest każdy członek społeczeństwa polskiego. Współcześnie, społeczeństwo polskie nie zawsze kojarzone jest pozytywnie, wręcz przeciwnie, wiele innych narodowości kojarzy Polaków raczej niekorzystnie i negatywnie. W naszym wspólnym interesie leży to, by walczyć z podobnymi opiniami i stereotypami, po to, by przez inne społeczeństwa być kojarzonym pozytywnie.

Subscribe to RSS feed