Społeczeństwo polskie wobec władzy

Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem bardzo zróżnicowanym, które na przestrzeni wieków nabyło sobie licznych cech, które dziś decydują o jego odrębności i odmienności.polskie społeczeństwo I choć wiele nas różni, to jednak postrzegani jesteśmy przez świat nie jako jednostki, ale właśnie jako ogół. Jak zatem postrzegany jest ogół, czyli polskie społeczeństwo przez społeczeństwa innych krajów? Otóż należymy do społeczeństw o wielkim przywiązaniu do religii, tradycji i obyczajów. Słyniemy również z niebywałej gościnności. Społeczeństwo polskie jest jednak uznawane również za społeczeństwo zdyscyplinowane i odnoszące się z szacunkiem do władzy. Oczywiście taki pogląd można interpretować na wiele sposobów, nie mniej jednak szacunek do władzy, czy to politycznej, czy religijnej cechuje nas ogromny szacunek, który okazujemy w sposób nieskrępowany. Historia jednak nieraz już udowodniła, że potrafimy również i walczyć z władzą, która wydaje nam się zagrożeniem dla nas samych, jak też dla ogółu, jakim jest cały naród i polskie społeczeństwo.

Tags:

Leave a Reply

Subscribe to RSS feed