Posts Tagged ‘społeczeństwo tradycyjne’

Polacy społeczeństwem niejednolitym

wtorek, Lipiec 3rd, 2012

Społeczeństwo polskie tworzone jest przez wszystkich Polaków.społeczeństwo tradycyjne Już z samej definicji, społeczeństwo to grupa, która charakteryzuje się nie tylko własną tożsamością i własnym terytorium, ale również swego rodzaju odrębnością, która pozwala niejako odróżnić społeczeństwo polskie od innych społeczeństw. Jak już wspomniano, społeczeństwo polskie tworzone jest przez Polaków. I choć wiele nas łączy, to jednak trudno byłoby zaprzeczyć, że każdy z nas jest inny. W przeszłości różnego rodzaju społeczeństwa, w tym również społeczeństwo polskie, były raczej jednolite. Dziś społeczeństwo polskie bynajmniej nie można nazwać jednolitym. Podobnie zresztą, jak większość innych społeczeństw, zwłaszcza krajów rozwiniętych. Społeczeństwo polskie pozostaje jednolite w kategoriach takich jak na przykład wiara, jednak pod względem kulturowym, społecznym, narodowościowym, etnicznym, gospodarczym, ekonomicznym i innych społeczeństwo polskie z pewnością jednolitym nie jest. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy pozostaje proces globalizacji.

Subscribe to RSS feed